Ruch Rodzin Nazaretańskich

Stanowisko Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej

Stanowisko Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej
wobec ataków na osobę św. Jana Pawła II

Świadomi daru osoby Jana Pawła II dla Kościoła powszechnego,
a szczególnie dla nas Polaków, wyrażamy naszą wdzięczność Opatrzności
Bożej za Jego życie, posługę, nauczanie i świadectwo, które jest dla nas
wzorem w dążeniu do świętości. Jan Paweł II mocno podkreślał godność
osoby ludzkiej, stanowiącej fundament każdej wspólnoty kościelnej
i narodowej.
Stanowczo sprzeciwiamy się atakom na osobę i dzieło Jana Pawła II.
Zachęcamy wszystkich do zgłębiania nauki, poznawania życia i
naśladowania świętego Papieża. Niech modlitwa i wstawiennictwo św. Jana
Pawła II chroni nas wszystkich!

Ks. Aleksander Suchocki Tadeusz Kowalewski
Asystent RRiSK DŁ Przewodniczący RRiSK DŁ

Scroll to Top