Ruch Rodzin Nazaretańskich

Z Maryją pod jednym dachem

\”Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga (Łk 1, 30)

\”Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki;

albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło\”  (Mt 1, 20)

Scroll to Top