Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ku komunii z Chrystusem przez komunię z Maryją

Na czas adwentu proponujemy rozważanie na grupach dzielenia

Komentarza do Aktu oddania Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi,

który został przygotowany Księża Moderatorzy w związku z zawierzeniem

Ruchu Matce Bożej na Jasnej Górze w dn. 30-11-2013 r.

Scroll to Top