Ruch Rodzin Nazaretańskich

Materiały formacyjne na bieżący rok są dostpne na ogólnopolskiej stronie RRN.

Podczas inauguracji roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu w dniu 19 września 2020 r. zostały zaprezentowane nowe …

„Miłość owocem nowego życia” Materiały formacyjne 2019/2020

Na nowy rok formacyjny 2017/2018 zostały przygotowane materiały dla grup dzielenia pod tytułem Aby Ona żyła i działała w nas i przez …

Propozycja do rozważań w grupach dzielenia – wiosna 2017

Jako indywidualna lektura duchowa

Na Okres Wielkanocny proponujemy do rozważania na grupach dzielenia tematy zawarte w drugiej części książeczki pt. „Pozwólmy Miłosierdziu wszystko naprawić”.

\”Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną\” (ps 51,5 5. Aby nie zranić najczystszej Miłości Każdy, kto narodził …

Scroll to Top