Ruch Rodzin Nazaretańskich

Pozostawić ślad

Żyć tak, aby nikt przez ciebie nie płakał

To jeszcze za mało

Być codziennie w Kościele

I codziennie się modlić

To też jeszcze za mało

Zachowywać, co nakazane

I rozdawać jałmużnę

Nawet to jeszcze za mało

Ale pozostawić ślad

I aby ktoś w niego wszedł

Z ufnością

A nawet z wiarą

Że idzie w dobrą stronę

-To bardzo dużo

Scroll to Top