Ruch Rodzin Nazaretańskich

Gwiezdność

Moja mała łódeczka życia
Chyboce się, drży na toni
Jakże potrzeba dowodu istnienia
Dotknięcia wiatru, małego żagla

Moja łódka nie jest już z papieru
Ale jakże przepastna jest toń
Jak płynąć, aby czuć, że frunę
Niebieskość, zieleń, gwiezdność.

Dotykam rękoma jakby mgły
Ale czuję kształt , jakby ciało
Coś nazwane, jak twarz matki
Zaciskam oczy, mocno, prawie widzę

Tak trwać, w niewidzeniu
Oczy otwarte gdzieś głębiej
Śnić w tej toni, płynąć
Niebieskość, zieleń, gwiezdność.
11.07.2016 Andrzej Dybikowski

Scroll to Top