Ruch Rodzin Nazaretańskich

Chodzić po wodzie

Pan Jezus tylko raz chodził po wodzie

Może się nie opłacało

I gaz był wtedy tańszy

I benzyna

A na pewno żagiel i wiatr

Tylko wiara była zawsze w cenie

Po cóż by prosili…..

Panie przymnóż nam……

Piotr się przekonał…

Można też chodzić po ziemi

Jak święty Józef

Posadzić na osiołku Wszystko

I mieć cel

Choćby tak odległy jak Egipt

Scroll to Top