Ruch Rodzin Nazaretańskich

Bóg jest poetą

Ani N. –animatorce

Dajesz się objąć małym dłoniom

Czystym dłoniom  dziecka

A nie obejmie Cię żaden rozum

Nawet największy komputer

Nikt Cię nie widział

A przecież Jesteś we wszystkim

Rosa- zapalona blaskiem poranka

Wszystkie odcienie zieleni

Biały chleb z pełnych ziaren

I czerwona kropla serca

Wzajemne przenikanie życia.

Ktoś Cię dzisiaj zrodził

A przecież byłeś zawsze

zapach siana i ból  koszenia

i radość śmierci –  Jesteś

              Andrzej Dybikowski       Bańska Wyżna 08.07.2016

Scroll to Top