Ruch Rodzin Nazaretańskich

Betlejem

Prowadziła ich gwiazda
Szukali króla Nowonarodzonego
Znaleźli nawet pałac
Ale tam Go nie znali
Znali tylko cesarza
Szli dalej za gwiazdą
Aż gwiazda stanęła
              Ach mędrcy ze wschodu
Czy nie darmo zdarliście buty
Czy tu narodził się król żydowski
W najmniejszym z miast judzkich
Wśród pasterzy narodził się Pasterz
             A gdybyście wtedy wiedzieli,
Że zostawi stado ulizanych owiec
I pójdzie szukać jednej czarnej
Czy złożylibyście Mu dary
A gdybyście wtedy wiedzieli
Że korona Jego będzie tylko z ciernia
Czy złożylibyście Mu pokłon
           Ach magowie ze wschodu
Tego nie powiedziały wam gwiazdy
Ale widzieliście Dziecię
I nie zdradziliście Go przed Herodem

Andrzej D 29XII 2016 r.

Scroll to Top