Ruch Rodzin Nazaretańskich

Spotkanie inaugurujące rok formacyjny 2023/2024

Obchodzimy w tym roku 14 rocznicę śmierci ks. Tadeusza Dajczera. W jego życiu ważnym momentem było spotkanie z ojcem Pio i głos, który pozostał w jego sercu wzywając go do całkowitego oddania się Bogu. To jego „tak” zaowocowało powstaniem wspólnoty RRN. Nasza wspólnota w tym roku obchodzi 20 rocznicę powołania w diecezji przez śp. bp. Stanisława Stefanka. Ruchu Rodzin Nazaretańskich powstał ł z tej decyzji oddania przez o. Tadeusza swego życia Bogu za pośrednictwem Maryi. My dziś żyjemy tym duchowym dziedzictwem i jako członkowie tej wspólnoty staramy się żyć na wzór świętego Jana przyjmującego pod krzyżem Jezusa, Maryję za Matkę. Realizując w ten sposób Testament z Krzyża pragniemy, aby to Ona uczyła nas żyć na wzór Jezusa,  służyć Kościołowi i pragnąć, aby w naszym życiu wypełniła się wola Boża.

Scroll to Top