Ruch Rodzin Nazaretańskich

DS 12-11-2022

1 Słuchać co mówi Kościół: dekalog, ks. Proboszcz  
2 Słuchać co mówią przełożeni, ale też ich pytać: kierownik duchowy, opiekun grupy, 
3 Wypełniać obowiązki stanu: w rodzinie, w pracy
4 Godzić się na sytuacje, które od nas nie zależą, a w kręgu których znaleźliśmy się

Scroll to Top