Ruch Rodzin Nazaretańskich

Fenomen wiary 23-26-03-2023

Fenomen wiary – wiara jest darem Pana Boga dla nas. Wiara to jak zalążek, którym Bóg obdarowuje każdego. To dar, który mam pomnażać i pogłębiać we wspólnocie. Nie stawiam pytania czy wierzę, bo wierzę, ale mam odpowiedzieć sobie komu daję wiarę. Czy ja ufam Bogu… Czy jest we mnie pokusa, że jeżeli wierzę Bogu to wszystko ułoży się dobrze (po mojej myśli)… Ten kto wierzy Bogu nie otrzymuje gotowego rozwiązania, ale wewnętrzny pokój i radość.

Scroll to Top