Ruch Rodzin Nazaretańskich

DS 6-11-2021 Życie wewnętrzne

Skrucha przed Bogiem, że nie wybieramy Go, a wybieramy „plewy z tego świata, a nie bierzemy tej prawdziwej perły” – życia łaską.

Scroll to Top