Mateusz

Spotkanie w Dąbrówce

Zapraszamy na spotkanie wspólnoty RRN w dniu 10 czerwca 2023r O godzinie 10.00 adorując Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dziękować będziemy za dary łaski otrzymane w ciągu roku.Po konferencji z duchowości w grupach dzielenia damy świadectwo wiary.Eucharystia … Spotkanie zakończymy Agapą przy grillu.

Spotkanie w Dąbrówce Read More »

Stanowisko Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej

Stanowisko Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiejwobec ataków na osobę św. Jana Pawła II Świadomi daru osoby Jana Pawła II dla Kościoła powszechnego,a szczególnie dla nas Polaków, wyrażamy naszą wdzięczność OpatrznościBożej za Jego życie, posługę, nauczanie i świadectwo, które jest dla naswzorem w dążeniu do świętości. Jan Paweł II mocno podkreślał godnośćosoby ludzkiej, stanowiącej

Stanowisko Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej Read More »

Fenomen wiary 23-26-03-2023

Fenomen wiary – wiara jest darem Pana Boga dla nas. Wiara to jak zalążek, którym Bóg obdarowuje każdego. To dar, który mam pomnażać i pogłębiać we wspólnocie. Nie stawiam pytania czy wierzę, bo wierzę, ale mam odpowiedzieć sobie komu daję wiarę. Czy ja ufam Bogu… Czy jest we mnie pokusa, że jeżeli wierzę Bogu to

Fenomen wiary 23-26-03-2023 Read More »

Scroll to Top